Circular Professional Kit

7,800,000 đ

8,600,000 đ

Kase Wolverine Magnetic Circular filters - Professional Kit - Ko Bể Vỡ

5 trong 1

. Bộ Filter chụp ảnh phong cảnh từ tính, sử dụng không cần bộ Holder

. Không cần vặn xoay vòng khi ráp vào Lens

. Các size 67mm, 72mm, 77mm, 82mm & 95mm

VUI LÒNG CHỌN THUỘC TÍNH KHI ĐẶT HÀNG

Mã sản phẩm: Circular ProfessionalKit Nhóm sản phẩm: Magnetic Filters

Kase Wolverine Magnetic Circular filters - Professional Kit - Ko Bể Vỡ - 5 trong 1

Bộ Filter chụp ảnh phong cảnh từ tính, sử dụng không cần bộ Holder

Không cần vặn xoay vòng khi ráp vào Lens

** Cách sử dụng:

Đầu tiên cần ráp filter từ tính MCUV vào ống kính hoặc adapter Magnetic trước khi rà nhiều filters cùng 1 lúc CPL/NG/GND

**Bộ kase Wolverine Magnetic Circular Filters: Entry level kit bao gồm

+ Magnetic step up ring 

+ CPL

+ ND1000 (10stop)

+ GND0,9 (3stop)

+ Filter Bag
___________________