Vòng nối tới 82mm

100,000 đ

150,000 đ

Vòng nối từ các size tới 82mm

Ống kính có đường kinh bộ lọc muốn nối ra hay sử dụng các filters lớn hơn tới 82mm

Mã sản phẩm: MSP020 Nhóm sản phẩm: Vòng nối ring

Vòng nối từ các size tới 82mm hiệu  RISE (UK) Slim

+ 52mm - 82mm

+ 55mm - 82mm

+ 58mm - 82mm

+ 67mm - 82mm

+ 72mm - 82mm

+ 77mm - 82mm