Adapter ring K170/150II

520,000 đ

680,000 đ

Adapter Ring 77mm, 82mm for Holder K150 II, K170II

Vòng chuyển đổi tự bộ holder K150II cho các ống kính có đường kính 82mm, 77mm...

Vui Lòng Chọn Size

Mã sản phẩm: Adapter ring K170/150II Nhóm sản phẩm: Kase Accessories

Adapter Ring 77mm, 82mm for Holder K150 II, K170II

   . Rất tiện lợi khi ta mua bộ holder Kase cho các ông kính, Tamron 15-30mm f2.8, Pentax HD D FA 15-30mm f2.8, Nikon AF-S 14-24mm f2.8, Sigma 20mm f1.4, Sony 12-24mm f4.0, Fuji 8-16mm đòng thời muốn sử dụng các ống kính khác có đường kình filter là 82mm, 77mm. 

   . Chỉ cần thêm vòng chuyển đổi  này sẽ tận dụng được bộ filter 150mm và 170mm trên bộ  holder K150II/170II cho các ống kính có đường kính 82mm, 77mm...