Circular Entry Level Kit

Liên hệ

Circular Filters Entry Level Kit - Ko Bể Vỡ

Bộ Filter chụp ảnh phong cảnh từ tính, sử dụng không cần bộ Holder

Không cần vặn xoay vòng khi ráp vào Lens

Các size 67mm, 72mm, 77mm, 82mm & 95mm

vui lòng chọn thuộc tính bên dưới khi đặt hàng

Mã sản phẩm: Circular Entry Level Kit Nhóm sản phẩm: Magnetic Filters

Circular Filters Entry Level Kit - Ko Bể Vỡ

Bộ Filter chụp ảnh phong cảnh từ tính, sử dụng không cần bộ Holder

Không cần vặn xoay vòng khi ráp vào Lens

** Cách sử dụng:

Đầu tiên cần ráp filter từ tính MCUV vào ống kính hoặc adapter Magnetic trước khi rà nhiều filters cùng 1 lúc CPL/NG/GND

**Bộ kase Wolverine Magnetic Circular Filters: Entry level kit bao gồm

+ Magnetic MCUV 

+ CPL

+ ND64 (6stop)

+ Filter Bag

___________________

Các size 67mm, 72mm, 77mm, 82mm & 95mm