Holder Canon TS-E 17mm F4

2,600,000 đ

3,200,000 đ

Kase Holder Push-On Canon TS-E 17mm F4/L Tilt Shift Lens
      Bảo Hành Kase Viet Nam

 

 

Mã sản phẩm: Holder Canon TS-E 17mm F4 Nhóm sản phẩm: Bộ Holder Kase

Kase Holder Push-On Canon TS-E 17mm F4/L Tilt Shift Lens
Bộ Holder Kase thiết kế từ nhôm cao cấp 6036
Canon TS-E 17mm F4/L Tilt Shift Lens sử dụng cho hệ filter Size 100mm


Kase Holder Push On 6
Holder Canon TS-E 17mm
Bộ Holder Kase thiết kế từ nhôm cao cấp 6036
Adapter ring For Canon 17mm TS-E
Canon-TS-E-17mm
Kase Holder Push_On Canon 17mm TS-E
tab: Kase Chính Hãng