Holder K9 K100

3,200,000 đ

3,736,000 đ

Kase Holder K9 K100

 Siêu Mỏng - Siêu nhẹ = 46g
- Sử Dụng ống kính 14mm ko tối góc (No Vignetting)
- Sử dụng 4 filter cung lúc ko tối góc (No Vignetting)
- Filter CPL nam châm đường kính 90mm tích hợp sẵn

- Sử dụng cho các ống kính có đường kính từ 67mm - 82mm

Mã sản phẩm: Holder K9 K100 Nhóm sản phẩm: Bộ Holder Kase

 Kase Holder K9 K100


 Siêu Mỏng - Siêu nhẹ 46g
- Filter CPL nam châm đường kính 90mm tích hợp sẵn
- Sử dụng cho các ống kính có đường kính từ 67mm - 82mm
- Sử dụng 4 filter cùng lúc không tối góc
Kase Holder K9
Kase K9 with 19-30mm
Kase K9 82mm
Holder K9 kit
detail
Holder K9 with 16-35mm Lens
Kase Holder Filter K9
Kase Adapter Ring 77mm & 82mm,