Magnetic CPL 95mm

3,920,000 đ

4,230,000 đ

Kase Filter Magnetic CPL 95mm
      

 Sản Xuất từ kính Germany B270 Schott
. Không Bể Vỡ
. Không Trày Xước
. Kháng Nước Biển
. Anodizing Process - Kim Cương Hóa khung Filters

. Kháng Nấm Mốc
. Chống bám bẩn, Bám Nước, Bám Dầu
. Dễ Vệ Sinh
. Hiệu Ứng Phân Cức Ánh Sáng

Nhóm sản phẩm: Magnetic Filters Circle

Kase Filter Magnetic CPL 95mm - Nam Châm từ Tính
CPL Phân cực ánh sáng, tạo hiệu ứng chống lóe, Chống phản Xạ
*Tính Năng
. Sản Xuất từ kính Germany B270 Schott
. Không Bể Vỡ
. Không Trày Xước
. Kháng Nước Biển
. Anodizing Process - Kim Cương Hóa khung Filters
. Kháng Nấm Mốc
. Chống bám bẩn, Bám Nước, Bám Dầu
. Dễ Vệ Sinh
. Hiệu Ứng Phân Cức Ánh Sáng