Magnetic MCUV 95mm

2,800,000 đ

4,230,000 đ

Kase Magnetic MCUV 95mm - Nam châm


Lọc tia cực tím UV với tầng số cao L41C
. Sản xuất từ kính Germany B270
. Không bể vỡ
. Tráng phủ 18 lớp Nano

. Tạo ảnh bớt tái
. Tạo ảnh chụp Nét và Rõ hơn
. Giúp máy ảnh Focus nhanh hơn
. Giúp bản vệ ống kính đăt tiền

Mã sản phẩm: Magnetic MCUV 95mm Nhóm sản phẩm: Magnetic Filters Circle

Kase Magnetic MCUV 95mm - Nam châm
Lọc tia cực tím UV với tầng số cao L41C
. Kháng trày xước
. Kháng bể vỡ
. Tráng phủ 18 lớp Nano

. Tạo ảnh bớt tái
. Tạo ảnh chụp Nét và Rõ hơn
. Giúp máy ảnh Focus nhanh hơn
. Giúp bản vệ ống kính đăt tiền
Kase Magnetic MCUV 95mm