Magnetic ND64 95mm

3,700,000 đ

3,800,000 đ

Kase Magnetic ND64 95mm
      
Tính Năng
. Giảm 6 Ev
Sản Xuất từ kính Germany B270 Schott
. Không ám màu

. Kháng Hồng Ngoại IR
. Không Bể Vỡ
. Không Trày Xước
. Kháng Nước Biển
. Anodizing Process - Kim Cương Hóa khung Filters

. Kháng Nấm Mốc
. Chống bám bẩn, Bám Nước, Bám Dầu
. Dễ Vệ Sinh

Mã sản phẩm: Magnetic ND64 95mm Nhóm sản phẩm: Magnetic Filters Circle

Kase Magnetic ND64 95mm
Tính Năng
. Giảm 6 Ev
. Sản Xuất từ kính Germany B270 Schott
. Không ám màu

. Kháng Hồng Ngoại IR
. Không Bể Vỡ
. Không Trày Xước
. Kháng Nước Biển
. Anodizing Process - Kim Cương Hóa khung Filters
. Kháng Nấm Mốc
. Chống bám bẩn, Bám Nước, Bám Dầu
. Dễ Vệ Sinh


Magnetic ND kháng Nước Biển

Magnetic Ko bể vỡ
Magnetic ND64 kit
 

#Kase Magnetic ND64 95mm, #Magnetic ND64 95mm, #Magnetic 95mm, #Magnetic filter