ND1000

Liên hệ

Kase ND1000 - 10stop

      
Đặc Tính
. AGC Optical glass  - Japan
. High clarity
. Very low color deviation
. Natural color

Mã sản phẩm: N1000 Nhóm sản phẩm: AGC Glass

Kase ND1000 - 10stop
Features ND1000 AGC
. AGC Optical glass - Japan
. High clarity
. Very low color deviation
. Natural color
. Weight: 22g
ND1000 kháng nước
ND1000 82mm
ND1000 82mm AGC
#kase nd64 82mm, 
#kase nd64 77mm #kase nd64 72mm #kase nd64 67mm