ND64

Liên hệ

Kase ND64 - 6stop
      
Đặc Tính
. AGC Optical glass  - Japan
. High clarity
. Very low color deviation
. Natural color

Mã sản phẩm: N64 Nhóm sản phẩm: AGC Glass

Kase ND64 - 6stop
Features ND64 AGC
. AGC Optical glass - Japan
. High clarity
. Very low color deviation
. Natural color
. Weight: 22g
ND64 82mm
ND64 AGC 82mm
#kase nd64 82mm, 
#kase nd64 77mm #kase nd64 72mm #kase nd64 67mm