UBND THỊ XÃ DĨ AN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:  415 /TB-PVHTT                                   Dĩ An , ngày 15 tháng 11 năm 2018

                                                            THÔNG BÁO

                                    Cuộc thi nhiếp ảnh Thời sự - Nghệ thuật

                                          thị xã Dĩ An lần thứ II năm 2019

 Thực hiện kế hoạch số 2571/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND thị xã Dĩ An về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Dĩ An (nay là Thị xã Dĩ An). Nay, Phòng VH&TT thị xã Dĩ An thông báo thể lệ cuộc thi nhiếp ảnh Thời sự - Nghệ thuật lần thứ II năm 2019 chủ đề “Dĩ An 20 năm xây dựng và phát triển” như sau:

I. MỤC ĐÍCH­­-Ý NGHĨA

Nhằm tìm kiếm những tác phẩm nhiếp ảnh Thời sự - Nghệ thuật, thông qua những tác phẩm ca ngợi về đất, con người Dĩ Anvà những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội, Quốc phòng – An ninh của thị xã Dĩ An qua 20 năm xây dựng và phát triển.

Khuyến khích, tạo điều kiện để các nghệ sĩ nhiếp ảnh và những người yêu thích ảnh Thời sự - Nghệ thuật trong và ngoài thị xã Dĩ An tham gia sáng tác dự thi.

Ban Tổ chức sẽ chọn các tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng và phổ biến tác phẩm bằng nhiều hình thức như: Trưng bày, triển lãm, phát hành các ấn phẩm ảnh nghệ thuật để phục vụ công chúng.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. ChủĐề:Dĩ An 20 năm xây dựng và phát triển

2. Nội dung

Tác phẩm thể hiện vẻ đẹp về thiên nhiên, con người Dĩ An, những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, giao lưu hội nhập quốc tế ..., những tấm gương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp của các doanh nhân thị xã Dĩ An; những nét đẹp về đời sống văn hóa tinh thần và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên con đường hội nhập và phát triển. Khuyến khích các tác phẩm mới có nội dung sâu sắc, góc nhìn sáng tạo.

3. Đối tượng tham d

Các nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp trong và ngoài thị xã chụp ảnh về thị xã Dĩ An đều được tham gia dự thi (Ban Giám khảo và Ban Thư ký không được tham gia dự thi).

4. Thời gian và địa điểm nhận tác phẩm dự thi

a. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/07/2019 (nếu ở xa tính theo dấu Bưu Điện).

+ Tổ chức chấm giải trong 02 ngày công khai vào trung tuần tháng 07/2019 (địa điểm thông báo sau).

+ Phương thức chấm chọn: Các Giám khảo chấm độc lập trên phần mềm chấm ảnh chuyên dùng và chấm trên ảnh giấy do các nhiếp ảnh gửi về cho Ban Tổ Chức sau khi tác phẩm đã qua vòng sơ khảo được tuyển chọn triển lãm và xếp giải trao thưởng.

+ Tổng kết và trao giải thưởng: Dự kiến từ ngày 30/7/2019 đến 02/8/2019.

b. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi

Trung tâm Văn hoá Thông tin-Thể thao thị xã Dĩ An, địa chỉ: 316 đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại: 0274.3735672 hoặc 0908.866.376 gặp ông Tống Thanh Dự hoặc email: trungtamvhttttda@gmail.com.

5. Thời gian tham quan

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà nhiếp ảnh tìm hiểu thêm về quê hương Dĩ An, Ban Tổ chức sẽ tổ chức tham quan từ lúc 8 giờ 00 ngày 05/3/2019 đến 08/3/2019. Các câu lạc bộ và cá nhân nên đăng ký trước để Ban Tổ chức sắp xếp địa điểm và tạo điều kiện thuận lợi cho sáng tác cuộc thị.

III. THỂ LỆ TÁC PHẨM DỰ THI

Ảnh dự thi phải được chụp trong phạm vi thị xã Dĩ An. Các tác phẩm tham gia cuộc thi Ban Tổ Chức không hạn chế số lượng.

Ảnh gửi dưới dạng file kỹ thuật số, có định dạng JPG; kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3000 px, dung lượng không quá 6 Mb. Tác giả tham gia cuộc thi tự gửi qua email của Ban tổ chức.

Ban Tổ chức chấp nhận mọi phương pháp thể hiện kỹ thuật của tác phẩm, nhưng không làm sai lệch tính chân thật của cuộc sống. Không chấp nhận những tác phẩm đã được giải thưởng hoặc triển lãm trong nước, khu vực, thành phố và tương đương cấp tỉnh, thành phố trở lên có sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Tác giả gửi tác phẩm tham dự cuộc thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp tác quyền. Nếu phát hiện vi phạm sau khi công bố kết quả, Ban tổ chức sẽ có thông báo rộng rãi về việc thu hồi giải thưởng. 

Thể loại ảnh dự thi màu và đen trắng sau khi được tuyển chọn các tác giả thực hiện bằng ảnh giấy để Ban Giám Khảo chấm thứ hạng kích cỡ như sau:

+ Ảnh dự thi cỡ 30 x 40cm đến 30 x 45cm;

+ Ảnh vuông 30 x 30cm;

+ Ảnh panorama dài tối đa 45cm.

Mỗi tác phẩm kèm theo ảnh maket 10 x 15cm (không chú thích ảnh, không có maket kèm theo xem như không hợp lệ).

Hồ sơ dự thi hợp lệ gồm có: Ảnh dự thi, ảnh maket và chú thích tên ảnh, phiếu dự thi đã ghi đầy đủ nội dung thông tin theo hướng dẫn và dán phía sau ảnh dự thi. Tất cả bỏ vào phong bì lớn, ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm dự thi “Cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật thị xã Dĩ Anlần thứ II năm 2019” và gửi về cho Ban Tổ Chức theo địa chỉ nêu trên.

Mỗi ảnh dự thi phải kèm theo file ảnh lưu trên CD hoặc DVD, file có kích thước chiều nhỏ nhất 30cm, độ phân giải 300 dpi, để Ban Tổ chức phóng lớn trưng bày triển lãm khi cần thiết và sử dụng cho công tác in tài liệu, tuyên truyền cuộc thi, quảng bá ...

Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi vào các mục đích tuyên truyền, quảng bá thị xã DĩAn mà không phải trả bất kỳ chi phí nào, không hoàn lại các tác phẩm của tác giả đã gửi dự thi.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng dự kiến

- Giải nhất:               01 giải          5.000.000đ

- Giải nhì:                02 giải          4.000.000đ mỗi giải

- Giải ba:                  03 giải          3.000.000đ mỗi giải

- Giải khuyến khích:40 giải          1.000.000đ mỗi giải

- Các tác phẩm không đạt giải mà được chọn trưng bày triển lãm, tác giả được hưởng nhuận ảnh 500.000đ/tác phẩm.

- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho các tác giả có tác phẩm đạt giải hoặc người được tác giả ủy quyền, trường hợp tác giả không có điều kiện tham dự lễ nhận giải, Ban Tổ chức sẽ gửi qua đường bưu điện sau khi kết thúc cuộc thi.

2. Ban giám khảo

Ban Tổ chức sẽ mời các nghệ sĩ nhiếp ảnh có uy tín, được Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đề cử.

Ban Tổ chức cuộc thi rất mong sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong và ngoài thị xã Dĩ An để cuộc thi đạt được kết quả tốt./.

_________________________________________________________________________

Nơi nhận:                                                                                       

- Sở VHTT và DL tỉnh Bình Dương;

- Hội nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh;

- Hội nhiếp ảnh tỉnh Bình Dương;                                                     

- Trung tâm VHTT-TT Quận, tỉnh, Tp;

- Thường trực Thị ủy;

- UBND thị xã;

- BCĐ-BTC các ngày lễ lớn thị xã;

- Ông Phạm Văn Bảy (PCT UBND thị xã);                                                TRƯỞNG PHÒNG                       

- Các CLB nhiếp ảnh;

- Lưu: VT.                                                                                        (Đã Ký) Đào Minh Thành

_________________________________________________________________

Cuộc thi nhiếp ảnh Thời sự - Nghệ thuật lần thứ II thị xã Dĩ An năm 2019

  MÃ SỐ ( BTC GHI ):

 PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂN

 - Họ và tên tác giả :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nam/ Nữ . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Nghệ danh :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   

- Ngày tháng năm sinh :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Địa chỉ thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

- Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Điện thoại :. . . . . .  . . .

- Số CMND :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ngày cấp :. . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Tên tác phẩm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Màu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ; Đen trắng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

- Tổng số lượng ảnh tham dự : . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Trong đó ảnh màu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..;

ảnh đen trắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..)

- Tôi cam đoan đây là tác phẩm do tôi sáng tác, không vi phạm bản quyền.

                                                                                                                      TÁC GIẢ TÁC PHẨM DỰ THI

                                                                                                             (Ký, ghi rõ nghệ danh hoặc họ và tên)