Kase là một thương hiệu mới của các bộ lọc ảnh và đã được nghiên cứu và phát triển trên các bộ lọc máy ảnh trong nhiều năm. Là một công ty tập trung vào sản phẩm bộ lọc chụp ảnh, Kase thu hút người tiêu dùng thông qua chất lượng hoàn hảo và ổn định của nó, đã giành được sự phổ biến rộng rãi trên khắp các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới.