THÔNG BÁO

Cuộc thi nhiếp ảnh Thời sự - Nghệ thuật

thị xã Dĩ An lần thứ II năm 2019 

Thực hiện kế hoạch số 2571/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND thị xã Dĩ An về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Dĩ An (nay là Thị xã Dĩ An).