Vòng nối tới 86mm

200,000 đ

220,000 đ

Vòng nối tới từ các size tới 86mm

Mã sản phẩm: MSP022 Nhóm sản phẩm: Vòng nối ring

Vòng nối tới từ các size tới 86mm

Có sẵn các size

+ 67mm - 86mm

+ 72mm - 86mm

+ 77mm - 86mm

+ 82mm - 86mm