Wolverine Entry-Level Kit

10,200,000 đ

11,500,000 đ

Kase Wolverine Entry-Level Kit
Không Ám Màu - Không Bể Vỡ - Không Trày Xước

   

Sản xuất kính Germany Schott B270 gồm 3 filters & 1 Holder K8
. 1 Filter CPL 86mm Nam Châm Từ (Magnetic slim Polarising Filter)
. 1 GND0.9 3stop 100x150x2mm  
. 1 ND64 6stop 100x100x2mm
. 1 Holder K8 K100 Nhôm 6061

Mã sản phẩm: Wolverine Entry-Level Kit Nhóm sản phẩm: Wolverine Kit 100 2mm

Wolverine Entry-Level Kit
SX Kính Germany Schott B270 Không Bể Vỡ gồm 3 filter & Holder K8
. 1 Filter CPL 86mm Nam Châm Từ (Magnetic slim Polarising Filter)
. 1 GND0.9 3stop 100x150x2mm  
. 1 ND64 6stop 100x100x2mm
. 1 holder K8 K100 Nhôm 6061

. 1 adapter ring 82mm
. 1 adapter ring 77mm
. 1 step ring 67mm-82mm
. 1 step ring 72mm - 82mm
. 2 bộ rãnh 1,1mm gồm: 1 bộ 3 rãnh & 1 bộ 2 rãnh
. 2 bộ rãnh 2mm gồm: 1 bộ 2 rãnh & 1 bộ 1 rảnh (ráp thành 3 rãnh)
. 1 bộ vít và ốc để lắp ráp 3 khe kẹp filter 2mm
. 1 túi canvas cao cấp chứa đựng 10 filters 100mm + Holder
Tham khảo: https://kasefilters.com/ 
Kase Wolverine Entry Level Kit
Kase Canvas Soft bag