Wolverine Master Kit II

21,100,000 đ

24,600,000 đ

Kase Wolverine Master Kit II
Không Ám Màu - Không Bể Vỡ - Không Trày Xước

   

Sản xuất kính Germany Schott B270 gồm 3 filters & 1 Holder K9
. 1 Filter CPL 90mm Nam Châm Từ (Magnetic slim Polarising Filter)
. 1 GND0.9 3stop 100x150x2mm  
. 1 ND64 6stop 100x100x2mm
. 1 Holder K9 K100 Nhôm 6061


Mã sản phẩm: Wolverine Master Kit II Nhóm sản phẩm: Wolverine Kit 100 2mm

Wolverine Entry-Level Kit
Gồm 3 filter & Holder K9:
. 1 Filter CPL 90mm Nam Châm Từ (Magnetic slim Polarising Filter)
. 1 GND0.9 3stop 100x150x2mm  
. 1 ND64 6stop 100x100x2mm
. 1 holder K9 K100 Nhôm 6061

. 1 adapter ring 82mm
. 1 adapter ring 77mm
. 1 step ring 67mm-82mm
. 1 step ring 72mm - 82mm
. 2 bộ rãnh 1,1mm gồm: 1 bộ 3 rãnh & 1 bộ 2 rãnh
. 2 bộ rãnh 2mm gồm: 1 bộ 2 rãnh & 1 bộ 1 rảnh (ráp thành 3 rãnh)
. 1 bộ vít và ốc để lắp ráp 3 khe kẹp filter 2mm
. 1 túi canvas cao cấp chứa đựng 10 filters 100mm + Holder
Master Kit II
Tham khảo: Kase UK