Workshop Kase Filters Viet Nam - Cuộc Thi Nhiếp Ảnh Mùa Xuân Canh Tý 2020
    Workshop Kase Filters Viet Nam Tài Trợ Cuộc Thi Nhiếp Ảnh Mùa Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề: " Nét Đẹp Cuộc Sống" Được tổ chức tại Hội Nhiếp Ảnh Thành Phố Hồ Chí Minh số 122 Sương Nguyệt Anh, Q1, Thành Phố HCM.
Với sự có mặt
- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ Tịch Hôi Nhiếp Ảnh Thành Phố Hồ CHí Minh
- Ông Hoàng Thạch Vân - Phó Chủ tịch Hội Nhiếp Ảnh Thành Phố Hồ Chí Minh
- Ông Bùi Minh Sơn - Chủ Tịch Hôi Nghệ Thuật TP.HCM, cùng toàn thể các ông bà Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh TP.HCM